Ελληνική Ομοσπονδία Aikido
Email: info@aikidohellas.gr
Tel.: +30 2310 480089
Mob.: +30 6974 810444

2013 Hellenic Aikido Foundation. All Rights Reserved.